AMC Aviation

AMC Aviation - jak uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot?

AMC Aviation to polska czarterowa linia lotnicza założona we wrześniu 2008 r. Siedziba firmy mieści się w Warszawie. Z kolei baza przewoźnika znajduje się w Nowym Dworze Mazowieckim na lotnisku Warszawa-Modlin.

W przypadku tego przewoźnika niejednokrotnie zdarza się sytuacja, że lot jest opóźniony, a także może zostać odwołany. Najczęstszą przyczyną jest chęć maksymalnego wykorzystania floty. Warto jednak znać swoje prawa. Za odwołany lub opóźniony lot z winy AMC Aviation na mocy Rozporządzenia (WE) 261/2004 przysługuje odszkodowanie nawet do 600 €. Nie czekaj aż sprawa się przedawni. Zgłoś się po odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot od AMC Aviation do specjalistów od odszkodowań – AirCash4U.

AMC Aviation Sp. z o.o.
Adres: ul. Ruchliwa 15, 02-182 Warszawa
NIP: 5222900333
REGON: 141580933
KRS: 0000316519

Strona internetowa: www.amcaviation.eu
Adres e-mail: office@amcaviation.eu


Kod ICAO: AMQ

Dowiedz się więcej o zakłóconych lotach

Opóźniony lub odwołany lot - co dalej?

AMC Aviation dość specyficzna linia lotnicza. Nie posiada ona bowiem własnych samolotów, a funkcjonuje jedynie jako „podwykonawca” włoskich linii lotniczych Luke Air (dawniej Blue Panorama Airlines).

W szczycie sezonu turystycznego siatka połączeń tego przewoźnika jest niezwykle rozbudowana. AMC Aviation oferuje loty do wielu popularnych krajów takich jak Grecja czy też Egipt. Z uwagi na napiętą siatkę połączeń w przypadku awarii często nie ma możliwości podstawienia zastępczego samolotu w krótkim czasie. Niejednokrotnie trzeba czekać na sprowadzenie uszkodzonej części. Powoduje to, że część połączeń (zwłaszcza w okresie wakacyjnym) jest opóźniona, a pasażerowie nabywają prawo do odszkodowania.

Przede wszystkim jednak należy mieć świadomość swoich praw. Zgodnie z unijnym Rozporządzeniem (WE) 261/2004 za opóźniony lub odwołany lot przysługuje odszkodowanie nawet do kwoty 600 €. Warto mieć jednak na względzie, że kluczowym aspektem jest przyczyna zakłócenia podróży. Odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot przysługuje bowiem jedynie wtedy, gdy wina leży po stronie przewoźnika. Rekompensata należna jest w sytuacji m.in. : awarii technicznej oraz problemów operacyjnych przewoźnika (m.in. strajk załogi). Odszkodowanie nie przysługuje z kolei, gdy lot został zakłócony z przyczyn niezależnych, jak np.: zła pogoda, zamknięta przestrzeń powietrzna, strajk pracowników obsługi naziemnej lotniska.

Usługi

AMC Aviation czy Luke Air (Blue Panorama Airlines)?

W niniejszym kontekście niezwykle problematyczną kwestią staje się określenie, do kogo zwrócić się z roszczeniem dotyczącym wypłaty odszkodowania za opóźniony lot. Wszak przepisy wskazują, że odpowiedzialność spoczywa na „obsługującym przewoźniku”. Oznaczałoby to, że roszczenie należy skierować do Luke Air (Blue Panorama Airlines), których siedziba mieści się w Rzymie. To z kolei powoduje komplikacje zarówno w kontekście sporządzenia, jak i wysłania samej reklamacji, a przede wszystkim prowadzenia działań prawnych. Procesowanie tego typu czynności na terenie Włoch wiąże się bowiem z gigantycznymi kosztami.

Z drugiej strony na rozkładach lotów oraz kartach pokładowych rejsy te posiadają oznaczenia „AMQ”, które jest przypisane do polskiej spółki AMC Aviation. Warto podkreślić, że w tym wypadku nie mamy do czynienia z tzw. codeshare, czyli sytuacją, w jakiej to samo połączenie posiada kilka odrębnych numerów rejsu, które są przypisane do poszczególnych linii lotniczych, a to właśnie w takim przypadku należy określić „obsługującego przewoźnika” i skierować do niego swoje roszczenia.

Model biznesowy stosowany przez AMC Aviation nie jest jednak ewenementem na skalę europejską. Analogiczny przypadek był przedmiotem rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-532/17. Sentencja wyroku brzmi następująco:

Pojęcie „obsługującego przewoźnika lotniczego” w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91, a w szczególności jego art. 2 lit. b), należy interpretować w ten sposób, że nie obejmuje ono przewoźnika lotniczego, takiego jak w postępowaniu głównym, który wydzierżawia innemu przewoźnikowi lotniczemu, samolot wraz załogą w ramach umowy załogowej dzierżawy samolotu („wet lease”), ale nie ponosi odpowiedzialności operacyjnej za loty również wówczas, gdy potwierdzenie rezerwacji miejsca w samolocie wydane pasażerom wskazuje, że lot jest wykonywany przez tego pierwszego przewoźnika.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszego przypadku, należy stwierdzić, że Luke Air (Blue Panorama Airlines) wynajmując samoloty firmie AMC Aviaton nie ponosi odpowiedzialności za opóźniony lub odwołany lot. Niniejsze stanowisko zostało również potwierdzone przez polskie sądy. Oznacza to, że w przypadku rejsów z oznaczeniem AMQ odpowiedzialność odszkodowawcza za opóźniony lub odwołany lot spoczywa na AMC Aviation.

W kwestii samego postępowania reklamacyjnego najlepiej jest wysłać skargę listem poleconym zaadresowanym na adres siedziby spółki. Uwarunkowane jest to faktem, iż AMC Aviation nie udostępnia na swojej stronie elektronicznego formularza, który umożliwiłby w prosty i szybki sposób zgłoszenia swojego roszczenia. Istotną kwestią jest zwłaszcza możliwość udowodnienia, że skarga faktycznie została wysłana, a tym samym postępowanie reklamacyjne zostało wyczerpane. W niniejszym zakresie dowód stanowić może potwierdzenie wysłania listu poleconego.

Dochodzenie odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot od AMC Aviation wymaga praktycznej znajomości przepisów oraz orzeczeń TSUE. W związku z tym warto zlecić to zadanie profesjonalistom, aby oszczędzić czas oraz nerwy.

Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt z nami

Adres
AirCash4U

NIP: 7542812979
REGON: 383541220

Zegar

Pon-Pt: 8.00-18.00

Sob: 10.00-14.00

Znajdź nas na Facebooku

601 181 728

biuro@aircash4u.pl