loader image
logo122.png

FAQ

Twoje prawa

Prawo do odszkodowania może przysługiwać, jeśli:
– z powodu opóźnienia lotu dotrzesz na miejsce co najmniej 3 godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika godzinie przylotu
– w przypadku odwołania lotu lub odmowy wejścia na pokład zależy to również od czasu, w którym linia lotnicza poinformowała Cię o zmianie (powinieneś jednak do punktu docelowego dotrzeć co najmniej z 2-godzinnym opóźnieniem)
– wylot miał miejsce z lotniska w UE lub z lotniska spoza UE do lotniska w UE i lot był obsługiwany przez linie europejskie

Ponadto, każdy przypadek opóźnienia lub odwołania lotu musi zostać rozpatrzony indywidualnie, aby ustalić, czy za zdarzenie odpowiedzialny jest przewoźnik czy też przyczyną zdarzenia okazała się być siła wyższa.

Wysokość odszkodowania wynosi od 250 € do 600 € za pasażera. Kwota ta zależy od odległości Twojego lotu, długości opóźnienia i tego, czy podróżujesz do lub z kraju spoza UE. W przypadku odległości do 1500 km odszkodowanie wynosi 250 €. W przedziale 1500-3500 km – 400 €. Taką samą kwotą odszkodowania objęte są wszystkie loty na terenie UE (powyżej 1500 km). Ponadto opóźnienie musi wynosić co najmniej 3 godziny. W przypadku lotów na odległość powyżej 3500 km odszkodowanie wynosi 600 €, lecz opóźnienie musi być dłuższe niż 4 godziny.

Tak. Pasażerowi przysługuje odszkodowanie niezależnie od tego, czy leciał lotem rejsowym, jak i czarterowym, a także tzw. „tanimi” liniami.

Odszkodowanie przysługuje zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91, w przypadku:
– wszystkich lotów na terenie UE (bez względu na przewoźnika)
– lotów z UE do kraju spoza UE (bez względu na przewoźnika)
– lotów z kraju spoza UE do UE (obsługiwanych przez przewoźnika zarejestrowanego na terenie UE)

Do lotnisk „na terenie Unii Europejskiej” należą również porty lotnicze znajdujące się w następujących krajach: Azory, Gujana Francuska, Gwadelupa, Islandia, Madera, Majotta, Martynika, Norwegia, Reunion, Saint-Martin (Antyle Francuskie), Szwajcaria, Wyspy Kanaryjskie.

Czas opóźnienia liczony jest do chwili dotarcia do punktu docelowego. Przyjmuje się, że momentem decydującym jest otwarcie drzwi samolotu (Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie C-452/13).

W przypadku, gdy roszczenia dochodzimy w Polsce, pasażer może ubiegać się o rekompensatę w terminie jednego roku.  Wynika to z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2017 r. sygn. akt III CZP 111/16.

W przypadku, gdy dana linia lotnicza nie jest zarejestrowana na terenie UE, to należy Ci się odszkodowanie tylko w sytuacji, gdy miejsce wylotu znajdowało się na terenie UE.

Jeśli linia lotnicza nie jest zarejestrowana na terenie UE, a Ty leciałeś spoza UE do UE, wtedy nie należy Ci się odszkodowanie.

Tak, rekompensata przysługuje pasażerowi nawet wtedy, jeśli otrzymał on zwrot kosztów biletu.

Odszkodowanie nie należy Ci się, gdy opóźnienie lub odwołanie lotu spowodowane jest tzw. „nadzwyczajnymi okolicznościami”, tj. czynnikami pozostającymi poza kontrolą przewoźnika. Zalicza się do nich:
– złe warunki meteorologiczne, uniemożliwiające dany lot (np. obfite opady śniegu, burza, mocny wiatr, huragan, wybuch wulkanu) mogą zostać uznane za okoliczności nadzwyczajne, ale w większości przypadków zwykła zła pogoda do takich przypadków nie zalicza się
– strajk wpływający na usługi lotnicze (dotyczy obsługi naziemnej, np. strajk kontrolerów ruchu lotniczego). Problemy z personelem i strajki wewnętrzne nie należą do okoliczności nadzwyczajnych i nie zwalniają linii lotniczych z obowiązku wypłacenia odszkodowania
– gwałtownie zmieniająca się sytuacja polityczna w danym kraju
– atak terrorystyczny

Nie, awarie techniczne nie są okolicznościami nadzwyczajnymi, ponieważ przewoźnik może im zapobiec. Niemniej jednak, linie lotnicze często próbują przedstawić to jako okoliczności nadzwyczajne w celu uniknięcia wypłaty odszkodowania. W wyjątkowych sytuacjach usterka techniczna może być powodem do odmowy wypłaty roszczenia, ale tylko i wyłącznie w przypadku, gdy przewoźnik podjął wszelkie możliwe działania, żeby zapobiec awarii (np. dokonał wymaganego serwisu maszyny, lecz część okazała się wadliwa z winy producenta).

Nagłe przypadku medyczne stanowią nadzwyczajną okoliczność zwalniającą linie lotnicze z obowiązku wypłaty odszkodowania, gdyż niniejsza przyczyna zakłócenia lotu pozostaje poza skuteczną kontrolą przewoźnika.

Każda taka sytuacja powinna być rozpatrywana indywidualnie. Poza źródłem zakłócenia lotu istotne jest także to, czy przewoźnik podjął racjonalne działania mające na celu zminimalizowanie negatywnych skutków nieregularności rejsu.

Nie. O tym, że strajk personelu linii lotniczych nie może być uznany za nadzwyczajną okoliczność, zwalniającą przewoźnika z obowiązku wypłaty odszkodowania orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zgodnie z treścią wyroku z dnia 17 kwietnia 2018 r.).  Nie mniej jednak do okoliczności „nadzwyczajnych” należy strajk pracowników obsługi naziemnej lotniska, gdyż przewoźnik nie mógł w żaden sposób zapobiec takiej sytuacji.

Oczywiście. Linie lotnicze mają obowiązek zapewnić posiłki, napoje, możliwość skorzystania z telefonu, a także zagwarantować nocleg w hotelu w przypadku, gdy opóźnienie wynosi co najmniej 2 godziny (bez względu na jego przyczynę). Nie zwalnia to przewoźnika z obowiązku wypłaty odszkodowania.

Linie lotnicze mają obowiązek zwrotu kosztów poniesionych podczas oczekiwania na opóźniony lot (powyżej 2 godzin, bez względu na przyczynę opóźnienia) za zakup posiłków, napojów, rozmów telefonicznych a także wynajmu hotelu i dojazdu na lotnisko w przypadku przeniesienia lotu na kolejny dzień. Wymóg ten występuje tylko w sytuacji, gdy przewoźnik nie zapewnił takiej opieki. W celu uzyskania zwrotu należy zachować paragony potwierdzające poniesione wydatki.

W tej sytuacji przede wszystkim należy ustalić, czy lot ten odbywał się w ramach jednej rezerwacji (tzw. „wspólny plan podróży”) czy też bilety zostały zakupione oddzielnie.

Przypadek I – Wspólny plan podróży: w tej sytuacji, gdy którykolwiek z lotów zostanie opóźniony lub odwołany, to linia lotnicza będzie zobowiązana do zapewnienia Ci kontynuacji podróży. Ponadto będziesz uprawniony do odszkodowania, którego wartość wyliczana jest na podstawie odległości od punktu początkowego do punktu końcowego – pod warunkiem, że przyczyna zakłócenia lotu leży po stronie przewoźnika. Z tego też powodu bilety na loty łączone są z reguły droższe, niż gdybyśmy kupili je oddzielnie.

Przypadek II – Oddzielnie bilety: w tej sytuacji pasażer jest w zdecydowanie gorszym położeniu. Oficjalnie są to dwie odrębne usługi. W związku z powyższym, jeśli np. jeden z lotów będzie miał opóźnienie wynoszące 1 godzinę wynikające z przyczyny leżącej po stronie przewoźnika i spowoduje to, że spóźnisz się na przesiadkę, to nie dość że utkniesz na lotnisku, to w dodatku nie będzie Ci przysługiwała opieka ze strony linii lotniczych (m.in. napoje, wyżywienie oraz hotel). Ponadto w tym przypadku czas opóźnienia jest za krótki, żeby starać się o odszkodowanie. Nie przysługuje Ci także zwrot za bilet dotyczący lotu, który się odbył, gdyż usługa ta została zrealizowana.

Pasażer może zrezygnować z lotu przy opóźnieniu wynoszącym ponad 5 godzin. W takim przypadku przysługuje mu prawo do odszkodowania, a także zwrot ceny niewykorzystanego biletu.

Nie. W przypadku, gdy zarówno miejsce wylotu, jak i lotnisko docelowe, znajdują się poza terenem EU, to pasażerowi nie przysługuje odszkodowanie, nawet jeśli linie lotnicze są zarejestrowane w UE.

Tak, pod warunkiem, że posiadasz opłacony bilet. W przypadku, gdy zostały opłacone jedynie opłaty lotniskowe, to odszkodowanie nie przysługuje.

Tak. Odszkodowanie dotyczy konkretnego pasażera. Nie ma znaczenia, kto opłacił bilet. Oznacza to, że jeśli samolot jest opóźniony podczas podróży służbowej, to Ty, jako pasażer, powinieneś ubiegać się o odszkodowanie.

Nasza oferta

Po otrzymaniu zgłoszenia kontaktujemy się z linią lotniczą. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania nawiązujemy kontakt z organami ds. Transportu Lotniczego właściwymi dla miejsca wylotu. W razie potrzeby podejmujemy również stosowne kroki prawne. Dzięki niezwykłej determinacji wygrywamy zdecydowaną większość spraw.

Pobieramy prowizję od odzyskanego odszkodowania w wysokości 23%. Stawka zawiera podatek VAT. Brak ukrytych kosztów. Przykładowo: jeśli kwota odszkodowania wyniesie 1000 zł, to na Twoje konto wypłynie dokładnie 770 zł.

W przeciwieństwie do ofert większości firm u nas prowizja zawsze wynosi 23% brutto i nie wzrasta nawet wtedy, gdy zachodzi konieczność skierowania sprawy na drogę sądową. Ponadto bierzemy na siebie całe ryzyko przegranego procesu i w takim wypadku ponosimy wszelkie związane z tym koszty.

Nie. W przypadku przegranej sprawy nie ponosisz jakichkolwiek kosztów.

Staramy się, żeby klient otrzymał odszkodowanie maksymalnie do 30 dni.  Niestety w przypadku braku reakcji ze strony przewoźnika zmuszeni jesteśmy do powzięcia kroków prawnych. W takiej sytuacji czas ten może wydłużyć się nawet do kilku miesięcy. W przypadku bardziej skomplikowanych spraw proces może toczyć się nawet dłużej niż rok.

Dzięki temu możesz skoncentrować się na innych sprawach i tylko czekać, aż środki znajdą się na Twoim koncie. Ponadto w ten sposób zdecydowanie zwiększasz swoje szanse na otrzymanie odszkodowania. Linie lotnicze często celowo starają się komplikować cały proces. Dzięki naszemu doświadczeniu wygrywamy jednak aż 97% spraw.

Do podstawowych dokumentów należą: skan karty pokładowej oraz skan biletu (w przypadku lotów czarterowych bilet lub umowa wydane przez biuro podróży). Istotne jest również przesłanie nam pełnomocnictwa, żebyśmy mogli reprezentować Cię przed stosownymi organami ds. Transportu Lotniczego. W przypadku, gdy zgłoszenie obejmuje kilku pasażerów, to każdy z nich musi przekazać nam skan podpisanego przez siebie pełnomocnictwa. Niektórzy przewoźnicy wymagają także kopii dokumentu tożsamości ze zdjęciem (np. paszportu). W takim przypadku skontaktujemy się z Tobą z prośbą o przesłanie stosownego skanu.

Dokument ten stanowi potwierdzenie, że dana osoba jest prawnym opiekunem dziecka.

Środki zostaną przekazane na wskazany przez Ciebie numer rachunku bankowego.

W takim przypadku istotne jest, żebyś niezwłocznie nas o tym poinformował. Czasami linie lotnicze składają propozycję ugody, która wiąże się z o wiele niższą kwotą odszkodowania. Zdarza się również, że niektórzy przewoźnicy dokonują zwrotu rekompensaty bezpośrednio na konto pasażera. W takim wypadku również niezwykle istotne jest, żebyś poinformował nas o tym fakcie.

Tak. Należy jedynie przesłać stosowne dokumenty podróży (bilet oraz skan karty pokładowej), a także pełnomocnictwa podpisane przez każdego z pasażerów.

Musisz mieć świadomość, że przysługuje Ci tylko jedna rekompensata. Przesłanie zgłoszenia do kilku firm może spowodować, że będziesz musiał zapłacić prowizję kilku przedsiębiorstwom. W związku z tym istotne jest, żeby korzystać z usług tylko jednego podmiotu.

NIP: 7542812979
REGON: 383541220

clock

Pon-Pt: 8.00-18.00

Sob: 10.00-14.00