loader image
AirCash4U

Formularz został pomyślnie wysłany!

Przyjęliśmy Twoje zgłoszenie do weryfikacji

W ciągu 24 godzin przekażemy informację zwrotną na adres e-mail wskazany we wniosku (sprawdź folder SPAM)
W momencie, gdy potwierdzimy, że Twój lot kwalifikuje się do uzyskania odszkodowania z tytułu Rozporządzenia (WE) 261/2004 przekażemy Ci listę wymaganych dokumentów, a także wytyczne w zakresie udzielenia nam stosownych pełnomocnictw
Sprawdź wysokość odszkodowania