loader image

Odszkodowanie za opóźniony lot czarterowy

Odszkodowanie za opóźniony lot czarterowy przysługuje na podstawie Rozporządzenia (WE) 261/2004. Niniejsza dyrektywa unijna w żaden sposób rozgranicza rejsów na połączenia regularne oraz te, które realizowane są przy udziale biur podróży. Oznacza to, że pasażer podróżujący lotem czarterowym uzyskuje prawo do odszkodowania, w sytuacji, gdy lot będzie opóźniony o co najmniej 3 godziny lub zostanie odwołany.

Tyle w teorii. W praktyce linie czarterowe niespecjalnie przejmują się opiniami pasażerów, chociaż biznesowo-wizerunkowa przyzwoitość zabrania mówienia o tym wprost. Niestety do zakłóceń tego typu połączeń dochodzi dość często. Linie czarterowe starają się w maksymalny możliwy sposób wykorzystać zasoby floty samolotów. Zazwyczaj jedna maszyna realizuje ok. 4-5 połączeń w ciągu jednego dnia. Powoduje to jednak sytuację, w której jeden opóźniony lot generuje swoisty „efekt domina”, czyli zakłócenia kolejnych rejsów. Warto mieć także świadomość, że priorytetem dla linii czarterowych jest redukcja kosztów. W przypadku usterki technicznej nie dokonają one zakupu części eksploatacyjnych na miejscu w wysokich cenach, lecz będą one oczekiwać, aż ich kolejny samolot dostarczy je z własnego magazynu. Niestety, w efekcie końcowym pasażerowie, zamiast czekać na naprawę 2-3 godziny, będą zmuszeni tkwić na lotnisku nawet 11 godzin. Co gorsza, początkowo pojawi się jedynie lakoniczna informacja, że lot jest opóźniony. Następnie wylot będzie sukcesywnie przekładany o kolejne godziny, co niewątpliwie powoduje jeszcze większą frustrację wśród pasażerów.

Czym jest lot czarterowy?

Lot czarterowy to połączenie lotnicze, które zostało zorganizowane przez touroperatora. Obecnie standardem jest, iż biura podróży świadczą kompleksową usługę organizacji imprez turystycznych.

Oprócz rezerwacji miejsc w hotelu oraz organizacji wyżywienia wynajmują one samoloty od przewoźników lotniczych, którymi transportują klientów do miejsca docelowego. Dzięki temu pasażerowie nie są zmuszeni do tego, aby pilnować wszelkich formalności związanych z przelotem na wakacje.

Czy pasażerom przysługuje odszkodowanie za opóźniony lot czarterowy zakupiony w biurze podróży?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: zdecydowanie tak! Za opóźniony lot czarterowy może przysługiwać odszkodowanie nawet do 600 EUR na osobę. Warto pamiętać, że w niniejszym zakresie odpowiedzialność spoczywa na linii lotniczej. Tym samym reklamację należy skierować do przewoźnika, a nie do biura podróży.

Kiedy można złożyć reklamację za opóźniony lot czarterowy?

Rozporządzenie (WE) 261/2004 w żaden sposób nie rozgranicza połączeń na loty regularne oraz czarterowe. Warto mieć jednak na względzie, iż unijna dyrektywa jasno określa sytuacje, w których pasażer może ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lot. Tym samym jest on uprawniony do złożenia wniosku w momencie, gdy:

 • lot odbywa się na terenie UE (niezależnie od tego, czy przewoźnik jest zarejestrowany w UE)

 • lot wylatuje z UE do kraju spoza UE (niezależnie od tego, czy przewoźnik jest zarejestrowany w UE)

 • lot wylatuje spoza UE do UE (i jest obsługiwany przez przewoźnika z UE)

W kontekście dochodzenia odszkodowania za opóźniony lot czarterowy kluczowym aspektem pozostaje przyczyna zdarzenia. Pasażer może ubiegać się o rekompensatę w sytuacji, gdy zakłócenie rejsu wynika z czynników, za które odpowiada linia lotnicza. W szczególności dotyczy to usterek technicznych oraz problemów operacyjnych przewoźnika. Statystycznie najczęstszą przyczyną opóźnienia lotu są właśnie problemy techniczne. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 17 września 2015 r. w sprawie C-257/14 niniejsze zdarzenie nie stanowi „nadzwyczajnych okoliczności”. Przewoźnik zobowiązany jest bowiem do stałego nadzoru nad stanem swojej floty.

Warto zaznaczyć, że do czynników, za które odpowiedzialność ponosi przewoźnik, zalicza się również strajk pracowników linii lotniczych. Niniejsza kwestia została rozstrzygnięta przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – wyrok z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie C-28/20.

Według unijnej dyrektywy linie lotnicze mogą zostać zwolnione z obowiązku wypłaty odszkodowania za opóźniony lot czarterowy w sytuacji, gdy spóźnienie jest spowodowane tzw. nadzwyczajnymi okolicznościami. Innymi słowy, są to przypadki, w których nieregularność rejsu nastąpi ze względu na przyczynę niezależną od przewoźnika i niemożliwą do uniknięcia pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Zalicza się do nich m.in.:

 • niekorzystne warunki pogodowe

 • uderzenie pioruna

 • usterka techniczna spowodowana czynnikiem zewnętrznym (np.  zderzeniem z ptakiem)

 • nagłe wypadki medyczne

 • wszelkie problemy dotyczące portu lotniczego (np. strajk pracowników obsługi naziemnej lub kontroli lotów)

 • ograniczenia kontroli ruchu lotniczego

 • niestabilna sytuacja polityczna

 • akty terroryzmu

 • zagrożenie epidemiologiczne (np. ograniczenia dotyczące COVID-19)

Wysokość odszkodowania za opóźniony lot czarterowy

Na jakie odszkodowanie za opóźniony lot można liczyć? W momencie, w którym ustalimy już, że wina leży po stronie linii lotniczych, a opóźnienie wynosiło minimum 3 godziny, pasażer może złożyć wniosek o odszkodowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 261/2004. Kwoty są następujące:

 • 250 EUR za loty poniżej 1500 km

 • 400 EUR za loty o dystansie powyżej 1500 km w obrębie UE lub każdy lot o dystansie od 1500 do 3500 km

 • 600 EUR za lot powyżej 3500 km poza UE

* W przypadku lotów na dystansie powyżej 3500 km poza UE wymagany czas opóźnienia to 4 godziny. W sytuacji, gdy mieści się on w przedziale 3-4 godzin, wysokość odszkodowania może zostać zredukowana o 50% (tj. do kwoty 300 EUR)

Zapewnienie pasażerom opieki: posiłki, napoje oraz zakwaterowanie

Rozporządzenie (WE) 261/2004, poza obowiązkiem wypłaty odszkodowania za opóźniony lot, nakłada na przewoźników lotniczych szereg praw w sytuacji, gdy dochodzi do zakłócenia rejsu. Linie lotnicze powinny w szczególności zadbać o to, aby pasażerowie mieli zapewnione posiłki oraz napoje – w ilości stosownej, do czasu oczekiwania. W sytuacji, gdy do opóźnienia dojdzie w porze nocnej, przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia noclegu w hotelu wraz z transportem.

Ponadto pasażer powinien mieć możliwość wykonania 2 rozmów telefonicznych oraz wysłania faksu lub wiadomości e-mail.

Warto podkreślić, że przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia opieki każdorazowo, gdy dojdzie do zakłócenia rejsu – niezależnie od przyczyny zdarzenia.

Co dokładnie zrobić, gdy lot czarterowy jest opóźniony?

Kluczowym aspektem jest uzyskanie jak najwięcej informacji o opóźnieniu. Przede wszystkim postarajmy się ustalić przyczynę zdarzenia. W następnej kolejności spróbujmy ustalić, jakie czynności są podejmowane, aby rozwiązać problem. Pamiętajmy też, że linia lotnicza zobowiązana jest poinformować o tym każdego pasażera, czy tego zażąda, czy nie.

W kontekście przyczyn – może wystąpić ich cała gama, od przyziemnych aż po „siły wyższe”. Na przykład nasz samolot mógł się opóźnić na poprzedniej trasie niezwiązanej w żaden sposób z naszą. W konsekwencji przez to opóźniło się wejście na pokład. Alternatywnie mógł się również pojawić się nagły problem techniczny, który wstrzymuje wylot ze względów bezpieczeństwa lub nieprzewidziane okoliczności, takie jak burza śnieżna czy strajk pracowników lotniska, na co linia lotnicza nie miała kompletnie wpływu. W takiej sytuacji kluczowe jest właśnie, aby dowiedzieć się jak najwięcej na temat opóźnienia. Z całą pewnością pomoże to w przypadku zgłaszania reklamacji do przewoźnika. Warto także zadbać o to, aby otrzymać stosowne zaświadczenie od Portu Lotniczego. W sytuacji, gdy nikt nie jest w stanie wygenerować nam na miejscu takiego dokumentu, możemy zwrócić się z zapytaniem np. drogą mailową.

Nie wyrzucajmy także żadnych dokumentów podróży, nawet naszych współpasażerów, a w szczególności karty pokładowej. W sytuacji, gdy przewoźnik nie zapewnił posiłków lub napojów, zachowajmy wszystkie paragony lub faktury w celu dołączenia ich do reklamacji.

Każdorazowo, poza powyższymi wskazówkami, powinniśmy też zachować czujność! Niektóre linie lotnicze oferują rekompensaty w postaci kuponów lub punktów bonusowych. Jeśli zaakceptujemy którąkolwiek z ofert zawierających wzmiankę o zrzeczeniu się dalszych roszczeń, nie tylko nie będziemy już uprawnieni do odszkodowania za lot, ale możemy wyjść na tym po prostu o wiele mniej korzystnie.

Ponadto, zakłócenie lotu obejmujące co najmniej jedną noc po pierwotnej godzinie startu upoważnia pasażera do tego, aby zapewniono mu zakwaterowanie. W sytuacji, gdy przewoźnik nie wywiąże się z niniejszego obowiązku, można ubiegać się o zwrot kosztów za samodzielnie zakupiony nocleg. Warto jednak podkreślić, iż w takim przypadku należy dysponować stosownymi dowodami zakupów, tj. paragonami lub fakturami, za poniesione koszty! I to nie tylko noclegu, ale i za przejazd taksówką czy innym środkiem transportu. Pamiętajmy jednak, że zwrot kosztów należy się tylko za usługi niezbędne. Wybierajmy więc hotele o średnim standardzie, gdyż uzyskanie refundacji za nocleg w 5-gwiazdkowym obiekcie może nie być już takie proste.

Jak obliczyć faktyczny czas opóźnienia lotu samolotu?

Czas opóźnienia jest obliczany według różnicy względem planowego czasu przybycia do miejsca docelowego do tego faktycznego. Innymi słowy, jeśli samolot odlatuje z 3,5-godzinnym opóźnieniem, jednak przylatuje opóźniony jedynie o 2 godziny i 55 minut w stosunku do planowanego czasu przylotu, wówczas pasażerowi nie przysługuje odszkodowanie. Niezwykle istotne jest zatem to, aby zadbać o odpowiedni materiał dowodowy. Najprostsze wydaje się wykonanie zdjęcia tablicy lotów. Alternatywnie możemy także skorzystać z zewnętrznych aplikacji, jak np. Flightradar24.

Warto również zaznaczyć, że „czas przybycia do miejsca docelowego” to pojęcie, które zostało ściśle zdefiniowane. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 września 2014 r. w sprawie C-452/13 określił, za czas lądowania przyjmuje się moment otwarcia jednych z drzwi samolotu. Niniejsza interpretacja opiera się na założeniu, że czas przybycia do miejsca docelowego jest równoznaczny z możliwością opuszczenia przez pasażerów statku powietrznego. W praktyce może to powodować, że istnieje możliwość ubiegania się o odszkodowanie za opóźniony lot także w sytuacji, gdy czas spóźnienia na tablicy lotów wynosi np. 2 godziny i 58 minut.

Odmowa wypłaty odszkodowania za opóźniony lot czarterowy

Nie jest tajemnicą, że linie czarterowe dość niechętnie wypłacają odszkodowania za opóźniony lot. Niezwykle często zdarza się, że tego typu przewoźnicy w ogóle nie odpowiadają na złożoną reklamację. Alternatywnie każdorazowo powołują się na tzw. nadzwyczajne okoliczności – niezależnie od faktycznej przyczyny.

W przypadku, gdy wylot miał miejsce z Polski (lub z kraju trzeciego do Polski, np. z Turcji lub Egiptu), właściwym organem do skierowania skargi jest Rzecznik Praw Pasażerów. Z kolei, jeśli odlot miał miejsce z terytorium innego kraju UE, zgłoszenie należy wystosować do odpowiedniego organu sieci NEB. Niestety zazwyczaj rolą tego typu instytucji jest jedynie zbliżenie stanowisk w celu polubownego rozwiązania sporu. Linie czarterowe najczęściej nie wyrażają zgody na udział w postępowaniu, co powoduje zamknięcie zgłoszenia.

Pasażer ma także możliwość egzekwowania swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. Ta metoda jest bardziej skuteczna, gdyż w związku ze złożeniem pozwu o zapłatę sąd wyda prawomocny wyrok. Podstawową wadą takiego rozwiązania jest konieczność zapłaty kosztów sądowych. Ponadto, w przypadku przegranego procesu, pasażer będzie zobowiązany do pokrycia wysokich kosztów zastępstwa prawnego strony przeciwnej. Więcej o dochodzeniu roszczeń od linii lotniczych na drodze postępowania sądowego w naszym artykule.

W związku z powyższym warto zastanowić się, czy walka o należne pieniądze ma spocząć na naszych barkach, czy może wolimy powierzyć ją ekspertom mającym doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących ochrony praw pasażerów.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami wszystkie osoby, które miały problem z opóźnionym lotem czarterowym, a które jednocześnie chcą otrzymać odszkodowanie.

Złóż wniosek o odszkodowanie za problem z opóźnionym lub odwołanym lotem

Kontakt z nami

Adres
AirCash4U

NIP: 7542812979
REGON: 383541220

Zegar

Pon-Pt: 8.00-18.00

Sob: 10.00-14.00

Znajdź nas na Facebooku

601 181 728

biuro@aircash4u.pl