loader image

Odszkodowanie za opóźniony lot z przesiadką

Podczas wyboru rezerwacji biletu lotniczego pasażerowie niewątpliwie preferują połączenia bezpośrednie. Niestety nie zawsze jest to możliwe. Uwarunkowane jest to na przykład faktem ograniczonej oferty na lotnisku wylotu lub przylot, co może wynikać między innymi z ograniczonej przepustowości. Nawet w sytuacji, gdy w danym przypadku istnieje możliwość zakupu biletu na lot bezpośredni, to często połączenia z przesiadką są dostępne w korzystniejszej cenie. Podjęta przez pasażera decyzja w tym zakresie ma jednak swoje konsekwencje w sytuacji, gdy pojawią się zakłócenia w podróży takie jak odwołany lub opóźniony lot.

Lot łączony, tj. podróż z punktu A do B, przez C

W praktyce taka podróż odbywa się w taki sposób, że lot odbywa się z punktu początkowego do docelowego przez punkt pośredni, np. z Warszawy do Nowego Jorku z przesiadką z Zurychu. Port przesiadkowy stanowi w tym wypadku swoisty hub lotniczy, który obsługuje odległe trasy (jak na przykład rejsy transatlantyckie). Umożliwia to dotarcie praktycznie do każdego miejsca na ziemi, także wylatując z mniejszych lotnisk.

Loty przesiadkowe mogą być realizowane na wszystkich odcinkach przez tego samego przewoźnika, jak również przez inne linie lotnicze. Ponadto bilety na rejsy łączone mogą być oferowane w ramach jednej rezerwacji, a także oddzielnie. Fakt ten staje się niezwykle istotny w momencie, gdy wystąpią zakłócenia w podroży i będziemy chcieli się starać o odszkodowanie (o tym w dalszej części artykułu).

Lot z przesiadką - praktyczne wskazówki

Istotną kwestią, jaką należy zweryfikować podczas korzystania z lotu łączonego, są przepisy wizowe w kraju, w którym ma miejsce przesiadka. Sam bagaż najczęściej jest transportowany przez obsługę bezpośrednio do kolejnego samolotu – bez naszego udziału. Niemniej jednak może wystąpić sytuacja, w której będziemy musieli odebrać swoje walizki i nadać je ponownie. Taką informację otrzymamy jednak już na lotnisku, z którego rozpoczynamy podróż. Różnie wyglądają także procedury dotyczące samej odprawy. Zazwyczaj, rozpoczynając podróż, już na pierwotnym lotnisku otrzymujemy komplet niezbędnych dokumentów, tj. karty pokładowe na obecny oraz kolejny rejs. Pomimo tego może wystąpić taka sytuacja, w której będziemy musieli dokonać kolejnej odprawy na lotnisku, gdzie ma miejsce przesiadka.

Wielu pasażerów zapewne zadaje sobie pytanie, czy podczas oczekiwania na kolejny lot można opuścić teren danego lotniska? Tutaj nie ma jednak jednoznacznej odpowiedzi. Zasadniczo nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyjść z lotniska. Niemniej jednak niektóre Państwa mogą wymagać wizy tranzytowej, więc najlepiej zweryfikować ten fakt jeszcze przed wylotem.

Co robić, gdy wystąpią zakłócenia w podróży?

W pierwszej kolejności powinniśmy sprawdzić, czy linia lotnicza, u której dokonaliśmy rezerwacji, jest operatorem lotu, czy też jedynie sprzedaje bilety na połączenia, które w rzeczywistości realizowane są przez innego przewoźnika. Jest to niezwykle istotne pod kątem dochodzenia roszczeń w związku z zakłóceniami w podróży, tj. opóźnionym lub odwołanym lotem, a także odmową wejścia na pokład samolotu. Podmiotem zobligowanym do wypłaty odszkodowania jest zawsze obsługujący przewoźnik, tj. operator lotu. W związku z tym reklamację powinniśmy skierować właśnie do tej linii lotniczej. Tę kwestią można zweryfikować w momencie zakupu biletu, a także z komunikatów, jakie zostają udostępniane na lotnisku. Niniejsze połączenia są bowiem oznaczone wyrażeniem „codeshare”.

W takiej sytuacji na tablicy lotów dany rejs widnieje pod oznaczeniem operatora lotu. Z kolei poniżej niejako „dopisane” są numery rejsów powiązane partnerami głównego przewoźnika, które faktycznie jedynie sprzedają bilety na dane połączenie. W przypadku tzw. „marketingowych przewoźników” widnieje oznaczenie „codeshare”. W kontekście dochodzenia roszczeń właściwym podmiotem jest jednak operator lotu.

Loty łączone są planowane z reguły w taki sposób, aby pomiędzy poszczególnymi połączeniami pozostał bufor czasowy. Oznacza to, że pasażerowie mają zagwarantowaną możliwość bezproblemowego przejścia z jednego samolotu do drugiego.

Niemniej jednak dużo korzystniejszą (i najczęściej również droższą) opcją jest wykupienie biletów na oba połączenia w formie jednej rezerwacji. W ten sposób zyskujemy pełną ochronę praw pasażerów na całym dystansie podróży. W sytuacji, gdy pierwszy lot zostanie zakłócony (opóźniony bądź też odwołany) i z tego powodu nie zdążymy na kolejne połączenie, to linia lotnicza jest zobowiązana do zorganizowana nam alternatywnego transportu do miejsca objętego pierwotną rezerwacją – bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat. Ponadto podczas oczekiwania na lotnisku przewoźnik zobligowany jest do zapewnienia nam opieki. W tym zakresie należy wyszczególnić: zorganizowanie posiłków i napojów, a w razie konieczności także noclegu w hotelu. Co istotne, prawa pasażera w tym zakresie nie są determinowane przyczyną zdarzenia. Przewoźnik zobligowany jest do zapewnienia alternatywnego transportu oraz opieki niezależnie od powodu zakłóceń w podróży. Ma to znaczenie jedynie w kontekście dochodzenia odszkodowania. Przewoźnik zobligowany będzie do wypłaty rekompensaty w sytuacji, gdy nie będzie w stanie wykazać, iż zdarzenie było spowodowane tzw. „nadzwyczajnymi okolicznościami”.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, w której bilety na oba odcinki zostały przez nas zakupione na oddzielnych rezerwacjach. W takiej sytuacji w praktyce są to dwie, całkiem niezależne od siebie usługi. To w naszej gestii pozostaje zorganizowanie alternatywnego transportu. W przypadku, gdy z powodu opóźnienia lub odwołania lotu nie stawimy się na kolejnej odprawie, to nie mamy również podstaw nie tylko do tego, aby dochodzić odszkodowania, ale także otrzymać zwrot za bilet. Rekompensata będzie może nam przysługiwać jedynie w kontekście konkretnego połączenia, które uległo zakłóceniu. W praktyce oznacza to sytuację, w której lot został odwołany bądź też opóźniony o co najmniej 3 godziny lub w przypadku odmowy wejścia na pokład samolotu.

Większość tanich linii lotniczych nie posiada w swojej ofercie lotów łączonych dostępnych w ramach jednej rezerwacji. Należy mieć taką świadomość w momencie zakupu biletu. Najlepiej samodzielnie wyznaczyć sobie bufor czasowy minimum 2-3 godzin na przesiadkę. W takiej sytuacji, nawet w przypadku pewnego opóźnienia na pierwszym odcinku, minimalizujemy ryzyko utraty kolejnego połączenia.

Zakłócony lot łączony a wysokość odszkodowania

Loty łączone zakupione w ramach jednej rezerwacji są w praktyce traktowane jako jedno połączenie. Tym samym kwota odszkodowania jest wyliczana na podstawie odległości pomiędzy miejscem początkowym a docelowym. W tym kontekście nie ma żadnego znaczenia położenie lotniska, na którym ma miejsce przesiadka. Nieistotne jest także, w ramach którego z połączeń doszło do zakłóceń w podróży.

W przypadku lotów przesiadkowych zakupionych w ramach oddzielnych rezerwacji pasażer może ubiegać się o odszkodowanie tylko w zakresie rejsu, który nie został zrealizowany zgodnie z planem. W takim przypadku kwotę odszkodowania wylicza się na podstawie odległości pomiędzy punktem początkowym a końcowym tegoż połączenia.

Co w sytuacji, gdy zakłóceniu uległ odcinek realizowany przez przewoźnika spoza UE?

W tym zakresie kluczowe jest Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-367/20. Wskazuje ono, że pasażer ma możliwość dochodzenia roszczenia od przewoźnika wspólnotowego w sytuacji, gdy realizował on przynajmniej jeden odcinek lotu z miejsca wylotu do portu docelowego. W tym aspekcie nieistotne jest, na którym odcinku doszło do zdarzenia będącego przyczyna opóźnienia bądź tez odwołania lotu. Niemniej jednak wymagane jest, aby bilety zostały zakupione w ramach jednej rezerwacji.

Złóż wniosek o odszkodowanie za problem z opóźnionym lub odwołanym lotem

Kontakt z nami

Adres
AirCash4U

NIP: 7542812979
REGON: 383541220

Zegar

Pon-Pt: 8.00-18.00

Sob: 10.00-14.00

Znajdź nas na Facebooku

601 181 728

biuro@aircash4u.pl