loader image
AirCash4U

Odwołany lot

Odwołany lot - jak uzyskać odszkodowanie?

Europejskie przepisy przewidują sytuacje, w której lot zostaje odwołany i dbają o prawa pasażera w tym zakresie. Rozporządzenie nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady umożliwia pasażerom dochodzenie odszkodowania. W sytuacji, gdy Twój lot został odwołany, to bez względu na przyczynę, przewoźnik jest zobligowany do zapewnienia Ci przelotu do miejsca docelowego w najbliższym możliwym terminie – bez pobierania dodatkowych opłat. Nie czekaj aż sprawa się przedawni. Zgłoś się po odszkodowanie za odwołany lot!

W przypadku, gdy lot zostaje odwołany linie lotnicze zobowiązane są do zagwarantowania odpowiedniej opieki, tj. zapewnienia posiłków, napojów, rozmowy telefonicznej, a w razie konieczności nawet zakwaterowania w hotelu. W sytuacji, gdy przewoźnik nie wywiązał się ze swojego obowiązku, należy dokonać zakupów we własnym zakresie zachowując paragony, aby następnie móc ubiegać się o zwrot kosztów.

Kiedy będzie przysługiwało odszkodowanie?

Przewoźnik zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie w sytuacji, gdy lot został odwołany z powodu czynników, na które miał on bezpośredni wpływ. Zalicza się do nich:

 • usterki techniczne

 • problemy operacyjne personelu

 • strajk personelu latającego

Strajk personelu również należy do sytuacji, na które linie lotnicze miały wpływ i mogły im zapobiec.

Najczęściej jednak lot zostaje odwołany z powodu usterki technicznej. Trzeba zaznaczyć, że przewoźnik zobowiązany jest do stałego serwisowania floty samolotów. Oznacza to, że za odwołane loty spowodowane usterkami technicznymi przysługuje odszkodowanie.

Czasami lot zostaje odwołany z powodu tzw. „nadzwyczajnych okoliczności”. Zalicza się do nich:

 • złe warunki atmosferyczne

 • atak terrorystyczny

 • strajk pracowników obsługi naziemnej lotniska

W takich sytuacjach rekompensata nie jest należna.

Odwołany lot

Odszkodowanie przysługuje również w sytuacji, gdy był to lot czarterowy lub też realizowany przez „tanie linie lotnicze”. Rekompensata jest należna także w przypadku, gdy linie lotnicze są zarejestrowane poza UE. W tej sytuacji wymagane jest jednak, żeby wylot odbywał się z terenu UE. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Trasa Linia lotnicza z UE Linia lotnicza spoza UE
Z państwa UE do UE
Z państwa UE poza UE
Spoza EU do EU
Spoza EU poza EU

Niezwykle istotną kwestią przy ubieganiu się o odszkodowanie wynikające z odwołanego lotu jest informacja dotycząca tego, w jakim terminie przed planowanym odlotem został on odwołany. Rekompensata nie przysługuje pasażerowi, który otrzymał informację od przewoźnika o odwołanym locie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Czas ten przewidziano jako odpowiedni do ewentualnej zmiany sposobu podróżowania (art. 5 lit. C pkt. I Rozporządzenia Eu nr 261/2004). Poniżej przedstawimy sytuacje, w których przysługuje odszkodowanie za odwołanie lotu, pod warunkiem, że nastąpiło ono krócej niż na dwa tygodnie przed planowanym odlotem.

Jeśli w czasie od 14 dni do tygodnia przed datą odlotu linie lotnicze powiadomiły Cię o odwołaniu lotu, jednocześnie proponując zmianę planu podróży, pozwalającą na wylot nie później niż 2 godziny przed wcześniej planowanym, z jednoczesnym osiągnięciem celu podróży maksymalnie 4 godziny po pierwotnie ustalonym, również z tego tytułu nie przysługuje Ci odszkodowanie.

Kolejna sytuacja, w której odszkodowanie za odwołany lot nie przysługuje to taka, gdzie przewoźnik spełni następujące warunki:

 • poinformuje o tym fakcie do siedmiu dni przed odlotem

 • zaproponuje inny plan podróży

 • zapewni termin lotu nie wcześniej niż godzinę przed wcześniej planowanym z równoczesnym osiągnięciem celu podróży maksymalnie 2 godziny po pierwotnie planowanym

Kwoty odszkodowań
250 €
< 1500 km Odwołany lot lub opóźnienie wynoszące co najmniej 3 godziny
400 €
1500 km – 3500 km Odwołany lot lub opóźnienie wynoszące co najmniej 3 godziny
600 €
> 3500 km Odwołany lot lub opóźnienie wynoszące co najmniej 4 godziny

Wskazówki dla pasażerów

 1. Zachowaj bilet i kartę pokładową oraz pozostałe dokumenty podróży
  Dotyczy to także np. umowy z biurem podróży w przypadku lotów czarterowych. W sytuacji, gdy zgubisz te dokumenty proces dochodzenia odszkodowania na pewno znacznie się wydłuży, a w niektórych przypadkach będzie on nawet niemożliwy. Jeśli nie posiadasz karty pokładowej, potwierdzenie stanowić może także rezerwacja elektroniczna.

 2. Ustal przyczynę odwołanego lotu
  W przypadku lakonicznych odpowiedzi (np. z uwagi na kwestie bezpieczeństwa) staraj się dopytać o szczegóły.

 3. Zażądaj innego lotu do Twojego miejsca docelowego lub zwrotu poniesionych kosztów
  W przypadku, gdy opóźnienie wyniosłoby co najmniej 5 godzin masz prawo do rezygnacji z lotu. Przewoźnik zobowiązany jest do zwrotu kosztu biletu. Dodatkowo fakt ten nie zwalnia go z obowiązku wypłaty odszkodowania.

 4. Zachowaj paragony dokumentujące wydatki
  W przypadku, gdy przewoźnik nie zapewni Ci wyżywienia, napojów ani noclegu, będzie zobowiązany do zwrotu tych kosztów. W tym celu musisz jednak udokumentować poniesione wydatki.

 5. Nie podpisuj żadnych dokumentów, które spowodują zrzeczenie się praw do otrzymania rekompensaty
  Przewoźnik może zaproponować Ci w ramach rekompensaty np. voucher na inny lot. Nie warto jednak akceptować takich ofert, gdyż zazwyczaj dochodzenie odszkodowanie będzie znacznie bardziej korzystne.

Nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie?

Dowiedz się więcej o swoich prawach!

NIP: 7542812979
REGON: 383541220

clock

Pon-Pt: 8.00-18.00

Sob: 10.00-14.00