loader image
AirCash4U
Obrazek wyróżniający
22 lutego 2024

Miałeś opóźniony lot? Twoje połączenie realizowane przez PLL LOT zostało przełożone na kolejny dzień? Tego typu sytuacje nie należą do rzadkości. Zazwyczaj przyczyną takiego stanu rzeczy jest dążenie do maksymalnego wykorzystania zasobów floty samolotów. Warto mieć jednak świadomość, że na mocy Rozporządzenia (WE) 261/2004 za odwołany lub opóźniony lot z winy PLL LOT przysługuje odszkodowanie nawet do 600 EUR na osobę. W niniejszym artykule opisujemy, w jaki sposób przebiega proces uzyskania rekompensaty od naszego narodowego przewoźnika.

PLL LOT – podstawowe informacje na temat przewoźnika

Polskie Linie Lotnicze „LOT” (w skrócie: PLL LOT) to największe polskie linie lotnicze, założone 29 grudnia 1928 roku. Siedziba przewoźnika mieści się w Warszawie (02-146) przy ulicy Komitetu Obrony Robotników 43. Linie te należą do grona najstarszych przewoźników lotniczych na świecie. PLL LOT obsługują blisko 40 destynacji na kilku kontynentach. Przewoźnik realizuje swoje połączenia pod kodem IATA: LO oraz ICAO: LOT.

PLL LOT - profil działalności

PLL LOT dysponuje nowoczesną flotą samolotów. Według stanu na dzień 4 lutego 2022 roku obejmuje ona blisko 75 maszyn, których średni wiek wynosi około 8 lat. W swojej ofercie posiada tanie bilety lotnicze (zazwyczaj dotyczące lotów wewnątrz Polski) oraz obsługę na najwyższym poziomie (m.in. loty transatlantyckie). W okresie letnim przewoźnik obsługuje także loty czarterowe (m.in. do Turcji, Grecji, Hiszpanii czy Egiptu), współpracując ze znanymi biurami podróży, takimi jak TUI, Itaka oraz Rainbow.

Niestety, przy tak znacznej liczbie połączeń nie da się uniknąć sytuacji, w której lot zostanie opóźniony lub odwołany. W przypadku PLL LOT należy również pamiętać, że silną pozycję posiadają związki zawodowe, przez co ryzyko wystąpienia strajku jest wyższe niż u mniejszych przewoźników. Warto jednak wiedzieć, że w takim przypadku za odwołany lub opóźniony lot przysługuje odszkodowanie aż do kwoty 600 €. AirCash4U złoży w Twoim imieniu reklamację do Działu Reklamacji Pasażerskich i pomoże uzyskać rekompensatę.

Kwoty odszkodowań za odwołany lub opóźniony lot

Na mocy Rozporządzenia (WE) 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w przypadku, gdy lot zostanie odwołany lub ulegnie opóźnieniu, którego czas przekracza 3 godziny (na lotnisku docelowym), może wystąpić do linii lotniczych z wnioskiem o wypłatę odszkodowania. Kwoty rekompensat są stałe i zależą od odległości:

 • 250 EUR na osobę – na dystansie nieprzekraczającym 1500 km
 • 400 EUR na osobę – na dystansie od 1500 km do 3500 km (oraz wszystkie loty powyżej 1500 km na obszarze Unii Europejskiej)
 • 600 EUR na osobę* – na dystansie przekraczającym 3500 km (dla lotu, w którym jedno z lotnisk znajduje się poza terenem Unii Europejskiej)  * w przypadku lotów na dystansie przekraczającym 3500 km (wykraczających poza obszar UE) wymagany czas opóźnienia wynosi 4 godziny (w sytuacji, gdy mieści się on w przedziale 3-4 godzin, to kwota odszkodowania zostaje zredukowana o 50% i tym samym wynosi po 300 EUR na osobę)

Warto także zaznaczyć, że kwoty odszkodowań są stałe (uwarunkowane długością lotu) i nie ma znaczenia, czy lecieliśmy linią rejsową w pierwszej klasie, lotem czarterowym, czy tanimi liniami lotniczymi – z czego niewielu pasażerów zdaje sobie sprawę. W związku z powyższym, nie ma różnicy, czy podróż odbywała się liniami PLL LOT lotem transatlantyckim, czy na krótkim dystansie wewnątrz Polski. Statystyki pokazują, że wciąż wielu pasażerów nie zna procedur umożliwiających złożenie wniosku o odszkodowanie.

Odwołany lub opóźniony lot - co dalej?

Przede wszystkim należy mieć świadomość swoich praw. Zgodnie z unijnym Rozporządzeniem (WE) 261/2004 za opóźniony lub odwołany lot przysługuje odszkodowanie nawet do kwoty 600 €. Należy jednak mieć na uwadze, że kluczowym aspektem jest przyczyna zakłócenia podróży. Odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot przysługuje bowiem jedynie wtedy, gdy wina leży po stronie przewoźnika. O rekompensatę można się skutecznie ubiegać w sytuacji, gdy dochodzi m.in. do awarii technicznej lub problemów operacyjnych przewoźnika (w tym strajku załogi). Odszkodowanie nie przysługuje z kolei, gdy lot został zakłócony z przyczyn niezależnych, takich jak np. niekorzystne warunki pogodowe, zamknięta przestrzeń powietrzna czy strajk pracowników obsługi naziemnej lotniska.

Istotna jest zwłaszcza kwestia odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot z powodu usterki technicznej. Przez wiele lat tego typu przyczyna była klasyfikowana jako nadzwyczajna okoliczność, która zwalniała przewoźnika z obowiązku wypłaty rekompensaty. Przełomowy okazał się wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-257/14 z dnia 17 września 2015 roku. Wskazuje on, że każda awaria techniczna, która wynika z bieżącej eksploatacji, obliguje przewoźnika do wypłaty zryczałtowanej rekompensaty, gdyż dbanie o stan własnej floty wpisuje się w ramy bieżącej działalności linii lotniczych. Warto o tym pamiętać, jeśli złożyłeś wniosek o odszkodowanie, a Twoja reklamacja zgłoszona do PLL LOT została odrzucona.

Reklamacja w PLL LOT - ważne wskazówki

Zachowaj dokumenty podróży

 • potwierdzenie rezerwacji lub umowa z biurem podróży (w przypadku lotów czarterowych)

 • skany kart pokładowych
 • dokumenty w zakresie poniesionych kosztów związanych z nieregularnością lotu (np. w związku z noclegiem lub ponownym dojazdem na lotnisko)
 • dowody potwierdzające opóźnienie lub odwołanie lotu (np. zdjęcie tablicy lotów lub zaświadczenie wydane przez port lotniczy)

Zapisz dane lotu

 • Numer lotu (znajduje się on także w dokumentach podróży)

 • Harmonogram lotu (zaplanowany czas odlotu i przylotu)
 • Długość opóźnienia (faktyczny czas odlotu, a zwłaszcza przylotu)

Ustal przyczynę zdarzenia

 • Skontaktuj się z personelem PLL LOT lub pracownikami obsługi naziemnej lotniska w celu uzyskania informacji

 • Zweryfikuj warunki pogodowe
 • Sprawdź, czy inne loty również są opóźnione lub odwołane

Jak długo trwa procedura uzyskania odszkodowania od PLL LOT?

Zgodnie z art. 205c ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2022 roku – Prawo lotnicze – przewoźnik ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji. W przypadku PLL LOT zgłoszenia są najczęściej rozpatrywane w wyznaczonym terminie. Tym samym procedura uzyskania odszkodowania na etapie polubownym trwa około miesiąca.

Niemniej jednak, w sytuacji, gdy konieczne będzie skierowanie sprawy na drogę sądową, pasażer zmuszony będzie uzbroić się w cierpliwość. Wytoczenie powództwa oznacza, że cały proces zajmie od około 6 miesięcy do nawet 2-3 lat. Niewątpliwie fakt ten wynika z opieszałej pracy sądów. Dodatkowo niektóre sprawy charakteryzują się większym stopniem skomplikowania, co wymaga przedstawienia bardziej obszernych materiałów dowodowych lub przesłuchania świadków, co z kolei wydłuża postępowanie o kolejne miesiące.

PLL LOT - rozstrzyganie sporów dotyczących wypłaty odszkodowania za lot

Do kwietnia 2019 roku w przypadku sporów z przewoźnikiem dotyczących wylotów z Polski lub przylotów do Polski z krajów trzecich, pasażer miał możliwość bezpłatnego złożenia skargi do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Obecnie spory w tym zakresie rozstrzyga Rzecznik Praw Pasażerów. Niestety, na chwilę obecną, zmiany tej nie można ocenić pozytywnie. W teorii skargi powinny być rozpatrywane szybciej niż dotychczas, a deklarowany termin wynosi do 90 dni. Rzecznik Praw Pasażerów na swojej stronie internetowej wprost informuje, że z powodu problemów organizacyjno-finansowych czas ten wynosi obecnie kilkanaście miesięcy.

Warto także zaznaczyć, że postępowanie przed Rzecznikiem Praw Pasażerów przyjmuje formę mediacji, która jest dobrowolna. Oznacza to, że przewoźnik może zwyczajnie odmówić udziału w procesie polubownego rozwiązania sporu. W takim przypadku postępowanie zostaje zakończone jako nierozstrzygnięte. Ponadto LOT na swojej stronie internetowej udostępnił następujący komunikat oznaczający brak zgody na udział w mediacji:

„Informujemy, że Komisja Europejska uruchomiła platformę internetową: http://ec.europa.eu/consumers/odr (tzw. ODR) ułatwiającą dostęp do alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR). Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. nie uczestniczą obecnie w tej dobrowolnej procedurze alternatywnego rozwiązywania sporów.”

Taki stan rzeczy powoduje, że aktualnie jedynym sposobem rozwiązania sporu z LOT-em jest złożenie pozwu w sądzie. Niestety, wiąże się to z koniecznością poniesienia opłat sądowych, a także ryzykiem zapłaty kosztów zastępstwa procesowego w przypadku przegranej. W związku z tym warto zgłosić swoją sprawę do AirCash4U – specjalistów od odszkodowań. Jest to niezwykle proste – wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, co zajmuje mniej niż minutę. Warto podkreślić, że weryfikacja zgłoszenia jest w pełni darmowa. Także w przypadku przekazania sprawy do AirCash4U nie ma konieczności wpłacania żadnych zaliczek. Niewielka prowizja zostanie potrącona w momencie uzyskania odszkodowania (model: brak wygranej = brak opłaty).

Skorzystanie z usług AirCash4U

W przypadku, gdy pasażer nie chce ryzykować ponoszenia kosztów oraz angażować swojego czasu, może przekazać prowadzenie sprawy firmie AirCash4U. Wystarczy udzielić stosownych pełnomocnictw oraz przesłać skany dokumentów podróży, a następnie jedynie oczekiwać na stosowne rozstrzygnięcie w zakresie zgłoszonej reklamacji. Istotnym aspektem jest to, że jeśli dojdzie do procesu sądowego, to my poniesiemy wszystkie związane z tym koszty. Dodatkowo klient nie ponosi również żadnych opłat w przypadku ewentualnej przegranej. Nasze wynagrodzenie stanowi prowizja, która wynosi 23% brutto od uzyskanej kwoty odszkodowania. Stawka jest stała i nie wzrasta także wtedy, gdy sprawa zostaje skierowana na drogę sądową. Ten aspekt jest niezwykle istotny, gdyż wiele konkurencyjnych firm podnosi wysokość wynagrodzenia (nawet do 40-50%) w momencie, gdy sprawa trafia na wokandę. Dodatkowo w przypadku reklamacji grupowych lub w kontekście zgłoszeń, gdzie występuje wysokie prawdopodobieństwo zasadności roszenia, istnieje możliwość negocjacji prowizji.

Warto podkreślić, że na przestrzeni kilku lat działalności wypracowaliśmy mechanizmy, które często umożliwiają uzyskanie odszkodowania od PLL LOT na drodze polubownych negocjacji. Tym samym istnieje możliwość wyegzekwowania rekompensaty, w relatywnie krótkim czasie, bez konieczności kierowania sprawy do sądu.

Złóż wniosek o odszkodowanie za problem z opóźnionym lub odwołanym lotem

NIP: 7542812979
REGON: 383541220

clock

Pon-Pt: 8.00-18.00

Sob: 10.00-14.00