PLL LOT

PLL LOT - jak uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot?

PLL LOT (pełna nazwa: Polskie Linie Lotnicze „LOT”) to największe polskie linie lotnicze utworzone 29 grudnia 1928 r. Są one jednymi z najstarszych na świecie. PLL LOT obsługują blisko 40 destynacji na kilku kontynentach. Z uwagi na fakt, iż ilość realizowanych połączeń przez przewoźnika jest dość duża, niejednokrotnie zdarza się sytuacja, że lot jest opóźniony, jak również może zostać odwołany. Z uwagi na silną pozycję związków zawodowych nierzadko dochodzi do strajków. Warto jednak znać swoje prawa. Na mocy unijnego Rozporządzenia (WE) 261/2004 za odwołany lub opóźniony lot z winy PLL LOT przysługuje odszkodowanie nawet do 600 €. Nie czekaj aż sprawa się przedawni. Złóż wniosek o odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot od PLL LOT do specjalistów od odszkodowań – AirCash4U. Twoja reklamacja powinna zostać rozpatrzona w ciągu 30 dni.

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
Kod IATA: LO
Kod ICAO: LOT
Adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146 Warszawa
NIP: 5220002334
REGON: 01005896
KRS: 0000056844
Strona www: www.lot.com
Infolinia: +48 22 577 77 55

Dowiedz się więcej o zakłóconych lotach

PLL LOT - profil działalności

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. działają już od blisko 100 lat. Obecnymi udziałowcami PLL LOT jest Polska Grupa Lotnicza (100% akcji). Funkcję Prezesa Zarządu pełni obecnie Rafał Milczarski. Powiązane z PLL LOT są estońskie linie lotnicze Nordica, których 49% akcji należy do PLL LOT oraz niemiecka linia lotnicza Condor, która została kupiona przez Polską Grupę Lotniczą w 2020 r.

PLL LOT dysponuje nowoczesną flotą samolotów. Według stanu na dzień 28 stycznia 2020 r. obejmuje ona blisko 100 maszyn, których średni wiek wynosi ok. 8 lat.W swojej ofercie posiada tanie bilety lotnicze (zazwyczaj dotyczące lotów wewnątrz Polski), jak również obsługę na najwyższym poziomie (m.in. loty transatlantyckie), a w okresie letnim także loty czarterowe. Wykwalifikowany zespół profesjonalistów, a także nowoczesne samoloty obsługujące loty krótko- i długodystansowe są gwarancją świadczenia usług na najwyższym poziomie. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż PLL LOT został wyróżniony licznymi nagrodami. Według rankingów jest to linia przyjazna pasażerom, głównie dzięki stosunkowo wysokim notom przyznanym za rozpatrywanie reklamacji.

Niestety, przy tak dużej ilości połączeń nie da się uniknąć w sytuacji, w której lot zostanie opóźniony lub odwołany. W przypadku PLL LOT należy mieć także na względzie, że silną pozycję posiadają związki zawodowe, przez co ryzyko wystąpienia strajku jest wyższe niż u mniejszych przewoźników. Warto mieć jednak świadomość, że w takim wypadku za odwołany lub opóźniony lot przysługuje odszkodowanie aż do kwoty 600 €. AirCash4U złoży w Twoim imieniu reklamację do Działu Reklamacji Pasażerskich i pomoże uzyskać rekompensatę.

OdległośćOpóźnienie od 3 do 4 godzinOpóźnienie powyżej 4 godzinOdwołany lot
Mniej niż 1500 km250 €250 €250 €
Loty wewnątrzwspólnotowe dłuższe niż 1500 km400 €400 €400 €
Loty na odległości pomiędzy 1500 a 3500 km wykraczające poza granice UE400 €400 €400 €
Loty na odległości ponad 3500 km wykraczające poza granice UE300 €600 €600 €
Dystans3-4_H+4_HOdwołany lot
Mniej niż 1500 km250 €250 €250 €
Loty wewnątrz UE powyżej 1500 km400 €400 €400 €
Loty w przedziale 1500 a 3500 km - poza UE400 €400 €400 €
Loty na odległości ponad 3500 km - poza UE300 €600 €600 €
Usługi

Opóźniony lub odwołany lot - co dalej?

Przede wszystkim należy mieć świadomość swoich praw. Zgodnie z unijnym Rozporządzeniem (WE) 261/2004 za opóźniony lub odwołany lot przysługuje odszkodowanie nawet do kwoty 600 €. Należy mieć jednak na względzie, że kluczowym aspektem jest przyczyna zakłócenia podróży. Odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot przysługuje bowiem jedynie wtedy, gdy wina leży po stronie przewoźnika. Rekompensata przysługuje w sytuacji m.in.: awarii technicznej oraz problemów operacyjnych przewoźnika (m.in. strajk załogi). Odszkodowanie nie przysługuje z kolei, gdy lot został zakłócony z przyczyn niezależnych, jak np.: zła pogoda, zamknięta przestrzeń powietrzna, strajk pracowników obsługi naziemnej lotniska.

Istotna jest zwłaszcza kwestia odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot z powodu usterki technicznej. Przez wiele lat tego typu przyczyna klasyfikowana była jako nadzwyczajna okoliczność, która zwalnia przewoźnika z obowiązku wypłaty rekompensaty. Przełomowy okazał się wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-257/14 z dnia 17 września 2015 r. Wskazuje on, że każda awaria techniczna obliguje przewoźnika do wypłaty zryczałtowanej rekompensaty, gdyż dbanie o stan swojej floty wpisuje się w ramy bieżącej działalności linii lotniczych. Warto o tym pamiętać, jeśli złożyłeś wniosek o odszkodowanie, a Twoja reklamacja zgłoszona do PLL LOT została odrzucona.

W tym miejscu warto także zaznaczyć, że kwoty odszkodowaństałe (uwarunkowane długością lotu) i nie ma żadnego znaczenia fakt, czy lecieliśmy linią rejsową w pierwszej klasie, czy też lotem czarterowym lub tanimi liniami lotniczymi – z czego niewielu pasażerów zdaje sobie sprawę. W związku z powyższym nie ma różnicy, czy podróż odbywała się liniami PLL LOT lotem transatlantyckim, czy też na krótkim dystansie wewnątrz Polski. Statystyki pokazują, że wciąż wielu pasażerów nie zna procedur umożliwiających złożenie wniosku o odszkodowanie.

W związku z powyższym warto zadanie to zlecić profesjonalistom, dzięki czemu oszczędzą Państwo czas oraz nerwy. W większości przypadków odszkodowanie jesteśmy w stanie uzyskać już nawet w ciągu 30 dni. AirCash4U złoży w Twoim imieniu reklamację do Działu Reklamacji Pasażerskich i pomoże uzyskać rekompensatę.

Reklamacja w PLL LOT - ważne wskazówki

Zachowaj dokumenty podróży

  • Karta pokładowa, potwierdzenie rezerwacji, bilet elektroniczny (e-ticket), zaświadczenie o opóźnieniu, itp.
  • Wydatki: taksówka, nocleg, posiłki, napoje itp.

Zapisz dane lotu

  • Numer lotu (znajduje się on także w dokumentach podróży)
  • Harmonogram lotu (zaplanowany czas odlotu i przylotu)
  • Długość opóźnienia (faktyczny czas odlotu, a zwłaszcza przylotu)

Postaraj się ustalić przyczynę zdarzenia

  • Zapytaj personel PLL LOT
  • Sprawdź warunki pogodowe
  • Sprawdź, czy inne loty również są opóźnione/odwołane

PLL LOT - rozstrzyganie sporów dotyczących wypłaty odszkodowania za lot

Jeszcze do niedawna w przypadku sporów z przewoźnikiem, które dotyczyły wylotów z Polski, pasażer posiadał możliwość bezpłatnego złożenia skargi do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Od kwietnia 2019 r. spory te rozstrzyga Rzecznik Praw Pasażerów. Niestety na chwilę obecną zmiany tej nie można ocenić pozytywnie. W teorii skargi powinny być rozpatrywane szybciej niż dotychczas. Deklarowany termin wynosi do 90 dni. Rzecznik Praw Pasażerów na swojej stronie internetowej wprost informuje, że z powodu problemów organizacyjno-finansowych czas ten wynosi obecnie ok. 8 miesięcy.

Warto także zaznaczyć, że postępowanie przed Rzecznikiem Praw Pasażerów przyjmuje formę mediacji, która jest dobrowolna.Oznacza to, że  przewoźnik może zwyczajnie odmówić udziału w procesie polubownego rozwiązania sporu. W takim przypadku postępowanie zostaje zakończone jako nierozstrzygnięte. Ponadto LOT na swojej stronie internetowej udostępnił następujący komunikat oznaczający brak zgody na udział w mediacji:

„Informujemy, że Komisja Europejska uruchomiła platformę internetową: http://ec.europa.eu/consumers/odr (tzw. ODR) ułatwiającą dostęp do alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR). Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. nie uczestniczą obecnie w tej dobrowolnej procedurze alternatywnego rozwiązywania sporów.”

Taki stan rzeczy powoduje, że aktualnie jedynym sposobem rozwiązania sporu z LOTem jest złożenie pozwu w sądzie. Niestety wiąże się to z koniecznością poniesienia opłat sądowych, a także ryzykiem zapłaty kosztów zastępstwa procesowego w przypadku przegranej. W związku z tym warto zgłosić swoją sprawę do AirCash4U – specjalistów od odszkodowań. Jest to niezwykle proste – wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, co zajmuje mniej niż minutę. Sama weryfikacja jest darmowa. Także w przypadku przekazania sprawy do AirCash4U nie ma konieczności wpłacania żadnych zaliczek. Niewielka prowizja zostanie potrącona w momencie uzyskania odszkodowania (model: brak wygranej = brak opłaty).

Strajk pracowników PLL LOT - czy przysługuje mi odszkodowanie?

Odpowiedź brzmi: jak najbardziej. O tym, że strajk personelu linii lotniczych nie może być uznany za nadzwyczajną okoliczność, zwalniającą przewoźnika z obowiązku wypłaty odszkodowania orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zgodnie z treścią wyroku w sprawach połączonych C‑195/17, od C‑197/17 do C‑203/17, C‑226/17, C‑228/17, C‑254/17, C‑274/17, C‑275/17, od C‑278/17 do C‑286/17 i od C‑290/17 do C‑292/17 z dnia 17 kwietnia 2018 r.). Niemniej jednak do okoliczności „nadzwyczajnych” należy strajk pracowników obsługi naziemnej lotniska, gdyż przewoźnik nie mógł w żaden sposób zapobiec takiej sytuacji.

Praktyka pokazuje jednak, że PLL LOT rozpatrując reklamacje nie uwzględnia stanowiska TSUE. Jeden z pasażerów szczegółowo opisał negocjacje z przewoźnikiem w artykule. Niestety często jedyną drogą do rozwiązania sporu jest złożenie pozwu w sądzie.

Przejęcie linii lotniczych Condor

Polska Grupa Lotnicza będąca właścicielem PLL LOT w dniu 24 stycznia 2020 r. podpisała umowę o przejęcie niemieckiej linii lotniczej Condor. Ta z kolei została wystawiona na sprzedaż kilka miesięcy wcześniej w związku z odbitą szerokim echem upadłością jej poprzedniego właściciela – Thomas Cook. Na mocy niniejszej umowy przejęto całą flotę Condor, tj. 55 samolotów, w tym 17 dalekodystansowych), wraz ze wszystkimi trasami (80 tras) oraz załogami. Maszyny stacjonują na wielu niemieckich lotniskach: Monachium, Hannover, Frankfurt, Hamburg, Dusseldorf, Hannover, Leipzig i Stuttgart.

Zdecydowana większość rejsów realizowana jest w okresie wakacyjnym. Condor przewozi rocznie około 8 mln pasażerów. 

W związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa COVID-19 ostatecznie transakcja nie doszła do skutku.

Kontakt z nami

Adres
AirCash4U

NIP: 7542812979
REGON: 383541220

Zegar

Pon-Pt: 8.00-18.00

Sob: 10.00-14.00

Znajdź nas na Facebooku

601 181 728

biuro@aircash4u.pl