Smartwings

Smartwings - jak uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot?

Smartwings (pełna nazwa spółki: Smartwings Poland Sp. z.o.o.) to czarterowa linia lotnicza. Do dnia 5 lutego 2019 r. funkcjonowała pod nazwą Travel Service Polska. Swoją siedzibę ma w Warszawie. Działalność rozpoczęła w 2012 r. Smartwings Poland to właściwie spółka zależna Smartwings, a.s. – czeskich linii lotniczych z siedzibą w Pradze. W przypadku tego przewoźnika niejednokrotnie zdarza się sytuacja, że lot jest opóźniony, a także może zostać odwołany. Przyczyną jest chęć maksymalnego wykorzystania floty. Warto jednak znać swoje prawa. Za odwołany lub opóźniony lot z winy Smartwings przysługuje odszkodowanie nawet do 600 €. Nie czekaj aż sprawa się przedawni. Zgłoś się po odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot od Smartwings do specjalistów od odszkodowań – AirCash4U.

Siedziba główna

Smartwings, a.s.
Adres: K letisti 1068/30, 160 08 Praga 6
NIP: CZ25663135
REGON: 25663135
Strona www: www.smartwings.comSiedziba w Polsce

Smartwings Poland Sp. z o.o.
Adres: ul. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
NIP: PL 522-29-78-306
REGON: 142926546
KRS: 0000385545

Dowiedz się więcej o zakłóconych lotach

Opóźniony lub odwołany lot - co dalej?

Smartwings to linie lotnicze oferujące loty czarterowe, które posiadają silną pozycją na polskim rynku. W szczycie sezonu turystycznego siatka połączeń tego przewoźnika jest niezwykle rozbudowana. Smartwings oferuje loty do wielu popularnych krajów takich jak Grecja, Hiszpania, Egipt, ale również do bardziej egzotycznych miejsc jak np. Zanzibar. Z uwagi na napiętą siatkę połączeń w przypadku awarii często nie ma możliwości podstawienia zastępczego samolotu w krótkim czasie. Niejednokrotnie trzeba czekać na sprowadzenie uszkodzonej części. Powoduje to, że część połączeń (zwłaszcza w okresie wakacyjnym) jest opóźniona, a pasażerowie nabywają prawo do odszkodowania.

Przede wszystkim jednak należy mieć świadomość swoich praw. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem (WE) 261/2004 za opóźniony lub odwołany lot przysługuje odszkodowanie nawet do kwoty 600 €. Należy mieć jednak na względzie, że kluczowym aspektem jest przyczyna zakłócenia podróży. Odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot przysługuje bowiem jedynie wtedy, gdy wina leży po stronie przewoźnika. Rekompensata jest należna w sytuacji m.in.: awarii technicznej oraz problemów operacyjnych przewoźnika (m.in. strajk załogi). Odszkodowanie nie przysługuje z kolei, gdy lot został zakłócony z przyczyn niezależnych, jak np.: zła pogoda, zamknięta przestrzeń powietrzna, strajk pracowników obsługi naziemnej lotniska.

Usługi

Zawarcie ugody z linią lotniczą

Niezwykle często zdarza się, że w odpowiedzi na przesłaną reklamację linie lotnicze oferują pasażerom zawarcie ugody. W przypadku Smartwings jej wartość wynosi najczęściej 50% kwoty odszkodowania, jaka wynika z Rozporządzenia (WE) 261/2004. Linie lotnicze wskazują, że nie ponoszą odpowiedzialności za wystąpienie zakłócenia rejsu, jednak oferują rekompensatę jako formę gestu handlowego.

Znaczna część pasażerów decyduje się na zaakceptowanie warunków ugody, aby mieć już to „z głowy”. Należy jednak pamiętać, że przewoźnicy z całą pewnością nie będą decydować się na wypłaty rekompensat pasażerom w sytuacji, gdy faktycznie mają miejsce tzw. „nadzwyczajne okoliczności”.  W praktyce linia lotnicza oferuje zawarcie ugody, gdy ma pełną świadomość, że z jej strony doszło do naruszenia prawa pasażerów opisanych w Rozporządzeniu (WE) 261/2004.

Czy warto zawrzeć ugodę z linią Smartwings?

Naszym zdaniem nie jest to dobre rozwiązanie dla pasażera.

Po pierwsze, jak wspomniano powyżej, przewoźnik oferuje zawarcie ugody tylko wtedy, gdy jest świadomy, że naruszył prawa pasażerów uwzględnione w Rozporządzeniu (WE) 261/2004. Oznacza to, że występują przesłanki, aby dochodzić pełnej kwoty roszczenia.

Drugą kwestią jest sam proces wypłaty kwoty objętej ugodą. W praktyce nie ma pewności, że przewoźnik wywiąże się ze złożonej deklaracji i dokona płatności. W niniejszym kontekście należy mieć także na względzie ryzyko związane z przedawnieniem roszczenia. Przewoźnik może bowiem zwlekać z wypłatą kwoty objętej ugodą. W konsekwencji może prowadzić to do sytuacji, w której roszczenie ulegnie przedawnieniu. W takim wypadku nie będzie możliwości, aby skutecznie dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Termin przedawnienia roszczenia

W przypadku polskich sądów okres przedawnienie wynosi zaledwie rok od daty zdarzenia. Termin ten wynika z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2017 r. sygn. akt III CZP 111/16.

Roczny okres przedawnienia roszczeń związanych z opóźnionymi lub odwołanymi lotami jest najkrótszy w całej Europie. Warto mieć na względzie ten aspekt w momencie podejmowania decyzji dotyczącej akceptacji ugody, którą zaoferował przewoźnik. W przypadku, gdy proces wypłaty ustalonej kwoty zaczyna się opóźniać, warto rozważyć możliwość złożenia pozwu w sądzie. W przeciwnym wypadku może się bowiem okazać, że bierność w działaniu spowoduje, iż roszczenie ulegnie przedawnieniu. W praktyce dla pasażera oznacza to, że utracił on prawo do uzyskania odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot.

Kontakt z nami

Adres
AirCash4U

NIP: 7542812979
REGON: 383541220

Zegar

Pon-Pt: 8.00-18.00

Sob: 10.00-14.00

Znajdź nas na Facebooku

601 181 728

biuro@aircash4u.pl